Savremena dijagnostika

Digitalna radiografija je vrsta rendgenskog snimanja koja koristi senzore X-zraka umjesto tradicionalnih folija sa fotoemulzijom.

U VIVAdentu se vrši snimanje pomoću digitalniog senzorskog ortopan aparata uz smanjeno zračenje pacijenta od 70 – 90%!

Takođe, značajno smanjeno zračenje omogućuje dobijanje slika približnog kontrasta kao kod konvencionalne radiografije uz višestruko bolju oštrinu.

Senzorska tehnika digitalnog dentalnog radiografisanja smanjuje vrijeme koje pacijent provede u stolici, omogućuje veći komfor pacijentu kao i terapeutu.

Digitalna radiografija – usluge:

  • Ortopan – tomografija
  • Telerendgen
  • Retroalveolarni snimci
  • Rtg paranazalnih sinusa
  • Rtg temporomandibularnog zgloba
  • Rtg šake