Oralna hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja uključuje dijagnozu, hirurško i opšte liječenje oboljenja, povrijeda i defekata obuhvatajući kako funkcionalne tako i estetske aspekte terapije mekih i koštanih tkiva glave, usta, zuba, desni, donjoviličnih zglobova i vrata.

 

U standardne oralno – hirurške procedure, između ostalih, spadaju: ugradnja dentalnih implantata, ekstrakcija (vađenje) umnjaka, apikotomija, terapija bolne disfunkcije temporomandibularnog (donjoviličnog) zgloba, zbrinjavanje facijalne traume, korektivni i preventivni zahvati na koštanim i mekim tkivima , preprotetska hirurgija, koštani graftovi itd.

 

Gore navedene intervencije se izvode ambulantno, u lokalnoj anesteziji. Period oporavka je srazmjerno kratak i u tipičnim slučajevima ne uzrokuje izostanak sa posla, škole itd.

 

Savremena dijagnostika, opremljenost i tim stručnjaka nam obezbjeđuju adekvatan plan terapije, efikasnu i bezbolnu proceduru za pacijenta.